Camilla

fredag 4 september 2009

Operatörerna kan inte ta smällen

Det är fel att operatörerna ska stå till svars för vad deras kunder gör, alltså är det fel att tvinga operatörerna stänga av kunder.Tvångsmedel som att tvinga internetleverantörer att stänga ned sajter, får bara användas i de allra allvarligaste brotten. Det är en fråga om rättssäkerhet. En av de grundläggande principerna i en rättsstat handlar om proportionalitet och informationsfriheten är en mycket stark rättighet.
Vi kan jämföra med de steg som tagits för att öka rättsväsendets möjlighet att beslagta fordon eller förverka tillgångar som uppkommit genom brott. De har föregåtts av mycket noggranna utredningar och det finns mycket strikta regler för hur de får tillämpas. Så har inte alls varit fallet här.
Lagen måste stramas åt. Det måste finnas lika strikta och tydliga kriterier för sådana här tvångsåtgärder som det finns kring andra tvångsmedel som innebär ingrepp i den personliga friheten. Särskilt tvångsmedel som riktas mot enskilda individer, måste föregås av mycket strikta domstolsprövningar. Det är inte medel som kan användas för att "sätta press på" någon. Därför jobbar jag med en skriftlig fråga till ministern hur hon ser på det hela, enligt min mening bör nog lagen ses över.
Egentligen borde man införa en lag om detta på EU-nivå, som skyddar enskildas, företags och organisationers rättigheter bättre.

4 kommentarer:

 1. Och det är allt som går att göra - skriva en fråga till Ministern?

  Är inte det att ta i lite väl mycket...?

  SvaraRadera
 2. Camilla - kolla detta: Bokbål förlag får pris för intersektionellt manshat! Ha ha ha :-) http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/09/18/bokbal-forlag-far-pris-for-intersektionellt-manshat/

  SvaraRadera
 3. Något svar från ministern ännu?

  SvaraRadera
 4. Till Anonym- visst önskar jag att jag kunde härja fritt i lagetexter och annat men så fungerar det inte. En fråga till ministern leder i allafall till att några tjänstemän måste se över hur lagstiftningen ser ut och i bästa fall inse att det behövs förändringar.
  Svar på frågan ska komma idag!

  SvaraRadera