Camilla

torsdag 23 juli 2009

SÄPO utredningen- förnuft mot känsla!

I tisdags presenterades den utredning som skulle undersöka vilka eventuella behov SÄPO kan ha av FRAs signalspaning. Jag har varit på resa sen dess och har därför inte hunnit kommentera något här, men förhoppningsvis såg ni inslaget i Aktuellt i tisdags då jag debatterade utredningen med Anders Eriksson.
Jag har ännu inte läst hela utredningen, så det är svårt att uttala sig alltför starkt för eller emot.

Det är en svår och viktig avvägning som måste göras mellan två olika intressen, att skydda samhället från allvarliga hot och att skydda den enskildes integritet. Jag håller mig än så länge avvaktande kritisk. I grunden känner jag stor oro för att släppa in SÄPO till FRAs godisshop, men om nu så blir fallet måste det ske genom mycket restriktioner och en oerhörd tydlighet. Detaljerna exakt hur det skulle gå till måste granskas noga, i utredningen presenteras ett förslag på att en domstol skulla få avgöra när SÄPO skulle få tillgång till FRAs material.Hur skulle den domstolen se ut? Hur kommer det i realiteten att fungera? Min magkänsla skriker NEJ till att SÄPO ska få tillgång till FRA shopen, men är jag det minsta realistisk så inser jag snart att det vore än värre att låta SÄPO bygga upp en egen övervakningsmyndighet- det räcker gott med en. Frågan är minst sagt komplex.

Mina farhågor är att om man ger SÄPO lillfingret så...och efter SÄPO vilka andra myndigheter, självklart med goda intentioner, knackar härnäst på FRAs dörr? Kom ihåg att ca 15-18 myndigheter använde sig av FRA tidigare. Det som dock är positivt att nu kommer SÄPOs användning regleras, hur mycket de använt sig av FRA tidigare vet vi inte.

Om, om om SÄPo ska få använda sig av FRA så måste det förtydligas vad vid mycket allvarliga brott innebär och varje detalj måste granskas noggrant.

Tyvärr så insåg jag nog att utredningen skulle landa just som den gjorde, jag minns oerhört väl att vi var väldigt få förra hösten som kämpade för att ta bort SÄPO från FRA shopen.

Det som saknas i utredningen är alternativ, vad finns det för alternativa vägar om SÄPO inte får begära signalspaning från FRA. Där tycker jag att justitieministern var tydligt kritisk när hon i sitt pressmeddelande skrev
"Jag skulle vilja ha mer kött på benen när det gäller alternativ till att FRA ska signalspana för polisens ändamål. Jag tycker att man ska ta fram fakta om alternativa vägar

- Man har tidigare gjort en klar åtskillnad mellan polisen och militären och då kan man fundera över om man ska ha det även i det här fallet. Då tycker jag att det är bättre att ta fram alla alternativ innan vi går till remiss och proposition, än att bara köpa ett förslag rakt av"
SÄPOs signalspaning skulle bara gälla utländska förhållanden, men vad innebär det rent konkret? Sen fungerar inte sígnalspnaning så att man kan välja ut en enstaka företelse att signalspana på, det blir stora trafikstråk, den överskottsinformationen ska förstöras, men trots allt innebär det mer signalspaning- det kan vi inte komma ifrån.

Det som ändå är mest upprörande med utredningen är den oerhörda frihet och befogenhet utredaren har tagit sig, då han föreslår att signalspaning även ska kunna änvändas i brottsutredningar (ngt som alliansens ledamöter i utredningen reserverade sig emot). Riksdagens utredningsdirektiv handlade om att utreda polisens behov av underrättelser, inte införa ett nytt hemligt tvångsmedel, men vad hade jag väntat mig av en fd SÄPO chef.

Var förresten på premiären av Tarantinos nya film "Inglourious basterds" (ja, titeln stavas så), den var i vanlig Taratinoanda mycket brutal men superbra! Gå och se den!

10 kommentarer:

 1. Vad jag tyckte mig höra var att utredaren AE, stämt av denna utredning mot Polismetodutredningen och då funnit anledning att föreslå en rättsordning, som även skulle kunna gälla för teleavlyssning/teleövervakning/signalspaning INOM landet. Han betonade ju att hans utredning gällde den trafik, som passerar landets gränser d v s min och många andras e-post samt vissa mycket speciella undantagsfall även inom landet. Det verkligt olustiga är att såväl diktaturer som demokratier ser ut att ledas av människor med ett närmast sjukligt kontrollbehov och en övertro på tekniskt snabba fix.

  SvaraRadera
 2. Du har redan sagt det mesta själv, men jag vill gärna fylla på.

  Som lagstiftare måste ni se till helheten, vilket du markerar i ditt inlägg. Anders Eriksson la mycket skickligt fram en partsinlaga om sin förra arbetsgivares och RKP:s alla behov på signalspaningsområdet. Ett drömläge han helt enkelt inte kunde missa. Liknande utredningar kan säkert Tullen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket m.fl. prestera.

  Sen blir man lite trött på uttrycket "utländska förhållanden". Självklart innefattar även detta spaning mot personer i Sverige, och i synnerhet svenska medborgare utomlands. Det står ju redan i försvarsunderrättelselagen och gäller i ännu högre grad för den polisiära spaningen som nu diskuteras.

  Jag ska inte slå in öppna dörrar. Du är givetvis väl medveten om alla de befogenheter som både den öppna polisen och Säpo fått på senare tid. Du vet också vilka genomgripande förslag som är på gång. Dessutom tas krafttag för att stärka det polisiära samarbetet i EU-området.

  Lägg så signalspaningen ovanpå allt detta. Det kan väl inte bara vara du i den liberala kretsen som tycker att det är dags att dra i nödbromsen? Hur var det nu med helheten....

  Jag ser precis samma scenario som du skisserar. Justitieministern initierar en snabbutredning som sedan går på Anders Erikssons linje. Proposittionen om polisens signalspaning kommer att innehålla ytterligare skärpningar jämfört med utredningen, men i allt väsentligt får polisen sin vilja igenom. FRA-shopen öpnnas på nytt.

  Senast inför den första utvärderingen av FRA-lagarna vid kontrollstationen 2011 kommer sedan ytterligare myndigheter att lobba för sin sak, och politikerna faller snart till föga. FRA-debatten 2008 är då glömd och begraven.

  SvaraRadera
 3. Jag håller helt med såväl FarmorGun som Lennart, men jag tror att just det som du poängterar Lennart är det stora problemet-helheten. Det är svårt att få en helhetsbild av situationen och jag tror helt enkelt att det saknas inblick. En liten lagändring här och en liten lagändring där, kan tyckas så oskyldigt, men ser man lapptäcket kan bilden bli en helt annan en den man tänkt.

  SvaraRadera
 4. Vad som ständigt förvånar är avsaknaden av den "gap analys” man skulle förvänta sig. Det är ju de facto så att SÄPO idag INTE har tillgång till signalspaning i tråd via FRA. Att man nu talar om att reglera ett redan existerande fenomen är ju inte korrekt eftersom detta tidigare endast varit möjligt i etern, som är ganska marginellt jämförelsevis och inte heller särskilt kontroversiellt.

  Nu talar man om att ge FRA och därigenom SÄPO access till ca 20 ggr mer information, och i princip alla medborgare, eftersom alla verkar utgår ifrån att ”det kan vara bra att ha”.

  Ingen tycks ifrågasätta de folkrättsliga, demokratiska och inte minst politiska implikationer och framtida risker detta har, även FRA’s största entusiaster benämner det ett nödvändigt ont.

  Så vi vet priset, men hur signifikant är det egentliga mervärdet av detta exceptionella ingrepp i vårt civila samhälle? Är Sverige ett högrisksamhälle nu när denna typ av signalspaning inte förekommer, svävar vi omedvetet i livsfara dagligen? Man undrar som medborgare, men kan konstatera att alla politiker, även du Camilla verkar acceptera att signalspaning i tråd är nödvändigt. Har du någonstans sett någon sorts oberoende utvärdering av den egentliga nyttan, eller är det hela tiden FRA’s egen bedömning som ligger till grund för det politiska samtalet.

  Att allas kommunikation och all information om medborgarna ”kan vara bra och ha” det ifrågasätter jag inte, men hur mycket bättre med tanke på det enorma pris vi tvingas betala?

  Svenskar är i gemen inte rädda för liv och lem i ett öppet, fritt samhälle, men vi är många som räds inför en övervakad framtid. Ska vi offra våra privatliv för att kunna ”åtnjuta” en ökad rädsla för våra egna myndigheter?

  Innan vi tar nästa steg har vi väl rätt att kräva en trovärdig och objektiv utvärdering av den egentliga nyttan, som utan egentliga belägg, hela tiden verka lyftas fram som självklar?

  Var finns det kritiska tänkandet? Kejsaren kanske är naken?

  SvaraRadera
 5. Anders Erikssons utredning väcker många frågor om FRA:s tidigare verksamhet, och undergräver samtidigt hans egen trovärdighet. Kraven på en sanningskommission lär knappast minska i omfattning efter detta.

  Granskar man noga vad han avslöjar om FRA:s polisiära spaning så blir man mörkrädd. Tydligen ansåg tidigare chefer för RKP och Säpo, inklusive Anders Eriksson själv, att denna laglösa hantering inte var något problem. Man har gladeligen utnyttjat FRA:s tjänster för såväl teleavlyssning som framtagande av sociogram baserade på masslagrade trafikuppgifter.

  Att eterspaning skulle vara något oskyldigt är förstås en grundlig missuppfattning. Om mina telefonsamtal eller mejl råkar gå i etern någonstans, så gäller ju ändå grundlagsskyddet. Om inte annat har Europadomstolen, och även det svenska lagrådet slagit fast detta.

  Det är också naivt att tro att FRA "bara" skulle ha hanterat eterburen trafik. Det står ju i klartext i FRA:s budgetunderlag att man i sitt utlandssamarbete har tillgång till andra flöden. Ingen ska inbilla mig att detta bara skulle vara utländsk etertrafik. Naturligtvis kan FRA ha levererat uppgifter till polisen som emanerar från utländsk trådbunden trafik.

  Sen bör vi kanske påminna oss vem som var Säpochef när FRA-spaningen mot de 103 svenskarna genomfördes på 1990-talet. Åren 1994-99 är av särskilt intresse. Namnet är till förväxling likt en nu aktuell utredares, som har mycket hög svansföring i rättssäkerhetsdebatten.

  SvaraRadera
 6. Hej Camilla! Har just sett inslaget i aktuellt på webben! Roligt att se dig i TV-rutan och väl talat! :-) Jag har matematikerkollegor som jobbar på FRA (som kryptologer) och ska ge dem ett konsultuppdrag att utveckla ett säkert mailkrypto åt mig! He he, skojar bara - de får inte knysta om sin verksamhet ju. Jag har förresten tagit upp lite mer om genus och några fp-interpellationer i ett nytt inlägg jag skrev idag. Du är bara omnämnd i egenskap av det föredöme du utgör givetvis ;-) Inlägget heter "Genushysteri i praktiken"! /Mvh Tanja

  SvaraRadera
 7. Mikael, jag kan garantera att jag är mycket kritisk till att ge SÄPO tillgång till FRA, det var därför jag drev den linjen förra sommaren, men vad jag nu undrar är om jag kommer någon vart. Jag verkar inte ha så många kolleger på min sida. Dessutom håller jag med Lasse E, SÄPO har inte den bästa historiken, vad jag däremot inte vill är att SÄPO skapar sin egen signalspaning.
  Tanja, alltid lika kul att se dig här. Dagarna bara rusar iväg. Jag hör av mig när jag är i stan!

  SvaraRadera
 8. Camilla, hoppas du inte missat Mark Klambergs skarpsynta artikel på Newsmill. Ni politiker borde gräva er upp ur drivorna av allsköns "fakta" om FRA som ni fått serverade av FÖD eller samordningskansliet. Gå ut och sök informationen själva. Det skulle vara intressant att få veta om du drar några andra slutsatser än Mark i trafikdatafrågan.

  SvaraRadera
 9. Nu är det ju ganska konstigt att du säger det till mig, jag anser nog att jag var den enda som tog reda på fakta (på eget bevåg) innan jag röstade om FRA.

  SvaraRadera
 10. Vi Pirater har vetat ett tag nu att Säpo skulle vara suskigt kåta i att få tillgång till FRA's lilla register. Och nu är vi snart där. Buggnings-debatten kommer åter upp
  på tapeten. Go Ebbe, go!

  SvaraRadera