Camilla

torsdag 28 maj 2009

Datalagringsdirektivet- skynda långsamt!

Som vi skrev igår på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2957959.svd, jag och Erik Josefsson, så är alltså Sverige stämda av kommissionen för att vi har varit så sena med att implementera datalagringsdirektivet. Tråkigt läge minst sagt, den första reaktionen och den slutgiltiga reaktionen blev att då måste Sverige skynda sig att införa direktivet, men jag är inte helt säker på att det är rätta vägen. Vad som är bra däremot är att lagringstiden är bestämd till 6 månader och inte som utredningen ville, ett år. So far so good, men varför väljar man att gå längre än direktivet i två punkter? Kan man inte bara stanna upp och tänka till ett varv extra, är direktivet verkligen nödvändigt.?Kan man inte för ovanlighetens skull lyssna in folket, vad vill vi. Jag håller med om att det kan verka väldigt oansvarigt att ej genomföra ett direktiv och knappast realistiskt, men kanske kan man trots allt stanna upp och vara lyhörd.
Camilla- helt slut efter att ha haft åk 9 från Domnarvets skola, Borlänge, här hela dagen.

18 kommentarer:

 1. Varför har lagringstiden för FRA bestämts till det dubbla, 1 år?

  FRA får ju massinhämta och lagra trafikdata från alla signalbärare där de filtrerar innehåll plus ytterligare ett antal (av tekniska skäl). Detta sker inom den s.k. utvecklingsverksamheten och har verifierats av bl.a. Ingvar Åkesson och Håkan Jevrell.

  SvaraRadera
 2. Tror i och för sig att beslutet togs redan i april 2007. Det handlar väl om den s.k. FRA-PuL. Lagringstiderna preciserades sedan i en förordning någon månad senare, FRA-PuF.

  Om du behöver mer input om utvecklingsarbetet kan jag rekommendera Mark Klambergs blogg. Än så länge tycks det bara vara han och Anne Ramberg som fullt ut förstått vidden av trafikdatainhämtningen. Förutom en och annan journalist.

  SvaraRadera
 3. Jag pratade precis med vår samordning om vad som gäller kring lagringstider och någon generell 1 års regel finns inte. Regeln ska vara att det ska förstöras så snabbt som möjligt, men som du skriver så finns det regelverk kring PUL och PUF men även kring de militärregister jag nämnde tidigare. Jag ska leta fram den extaka formuleringen om lagringstider för FRA.
  Håller med om att Marks blogg är väldigt bra!

  SvaraRadera
 4. Att möte de i domstolen och kontra med en stämning av de för att Datalagringsdirektivet strider mot Europakonventionen är en bra strategi, enligt min menin. Trevligt förresten att du svarar på kommentarer; allt för många etablerade politiker se bloggar som ett slags envägskommunikation.

  SvaraRadera
 5. Calandrella: Jag tror tyvärr inte att jag får så mycket gehör för mina (och Eriks Josefssons) synpunkter, men vi kan åtminstone skapa debatt i frågan. I och med att alla poilitiker numera kallar sig integritetsvänner så kanske några hakar på mig och Erik, nej det tror jag nog inte de gör, men önska kan man.

  SvaraRadera
 6. Camilla: Tja, om inte annat vore agerande på det sättet av de som kan stämma EU för Datalagringsdirektivet ett smart drag inför EP-valet... "Titta, vi bryr oss faktiskt om integriteten, ni behöver inte rösta på Piratpartiet!"

  SvaraRadera
 7. I FRA-PuF (2007:261) preciseras lagringstider för olika typer av uppgiftssamlingar. Spannet verkar vara 1-3 år beroende på materialtyp.

  Det var väl just detta som ändrades i och med överenskommelsen i höstas, se punkt 14 i listan:

  "14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl)."


  Alltså:

  1. Hur implementeras denna begränsning i lagstiftningen? Skapar regeringen en ny version av FRA-PUF, eller vad?

  2. Varför nöjde ni kritiker er med 1 år, och inte 6 månader? Varför ska FRA kunna lagra material dubbelt så lång tid, som operatörerna åläggs att spara trafikuppgifter enligt datalagringsdirektivet? Dessutom: I FRA:s fall preciseras inte närmare vilka typer av data det kan röra sig om.

  SvaraRadera
 8. Jag har uppfattat att 12 månadersregeln ska införas genom förordning, inte lagändring. I en av de länkarna som finns i Fredriks kommentar uttalar Ingvar Åkesson att de sparar i 18 månader (SVT 16 juni 2008). Det blir alltså 6 månader kortare lagring.

  SvaraRadera
 9. Jag tror, precis som Mark, att det blir i förordningsform.

  Sen skulle jag naturligtvis kunna spetsa till frågan till dig, Camilla:

  Varför motsätter du dig datadirektivet, men förordar FRA:s massinhämtning av trafikdata?I den nu gällande förordningen (FRA-PuF) finns dessutom denna passus efter varje stipulerad lagringstid:

  "om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas"

  Alltså: FRA kan själva förlänga lagringstiden år efter år med interna beslut.

  Kommer dessa skrivningar att kvarstå i den nya förordningen?

  SvaraRadera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. Precis som du skrev så kommer råmaterielt att få sparas ett åt, till skillnad mot idag då man får spara det upp det upp till tre år. Det beslutet kommer i en förordning och alltså inte i själva propen, dock kommer de samtidigt till kammaren, någon gång i oktober. Den förordningstexten har vi ännu inte sett, den arbetas det på.
  ja, varför fick vi inte igenom sex månader istället, eller varför inte tre månader. Ett år vad vi fick ned det till, en förbättring trots allt.
  Man kan inte vinna alla strider, tyvärr, men till skillnad från många av de andra kritikerna så har jag och Agneta Berliner under hela hösten och vintern haft kontakt med departementet, vi har även träffat Tolgfors för att ta upp den oro vi känner inför många av skrivningarna. Jag är inte helt nöjd, absolut inte.
  Hade tre peroner till vaknat i tid och tryckt nej til propen den 18 juni hade vi inte haf det här komplicerade läget.
  Jag förordar inte FRAs massinhämtning, lika lite som jag förordar datalagringsdirektivet.

  SvaraRadera
 13. Tack för klargörandet. Om alla bloggande ledamöter besvarade sina kommentatorers frågor som du, skulle mycket vara vunnet.

  Det låter bra att ni noga följer upp turerna i FRA-eländet. Ett och annat måste nämligen rättas till. Att FRA även i fortsättningen ska kunna massinhämta trafikdata "för att utveckla sin teknik och metodik" är ett sådant exempel.

  I de nya skrivningarna måste klargöras att dessa trafikuppgifter inte får vara hänförliga till fysiska eller juridiska personer. FRA måste förbjudas att inhämta fullständiga telefonnummer, e-postadresser, IP-adresser osv inom ramen för utvecklingsverksamheten. Sådana data ska endast få inhämtas inom de löpande spaningsuppdragen. Det är väl egentligen ganska självklart?

  Sen är det också ett gigantiskt problem att utlandssamarbetet inte blir reglerat i lag. Jag har också förstått att inte ens personerna i kontrollorganen kommer att ha full insyn i FRA;s utlandssamarbete.

  SvaraRadera
 14. Ikväll fick jag en respons av Staffan Danielsson i denna fråga. Jag skrev i stort sett samma sak på hans blogg som här, dvs om massinhämtningen av trafikdata inom FRA:s utvecklingsverksamhet.

  För en gångs skull avfärdade Staffan inte detta som grundlös kritik, utan han svarade:

  "Fredrik: Det du anför är relevant och intressant. Min utgångspunkt är att syftet handlar om vad som anges, förändringar i signalmiljön. Jag ska inhämta mer information om detta."

  Jag kommer att bevaka frågan och även uppvakta fler personer i FöU. Fortsättning följer.

  SvaraRadera
 15. Fredrik, jag är precis som du mycket skeptisk till formuleringen "att utveckla sin teknik och metodik" och har lyft frågan på såväl departementet som med ministern. Jag vill att det i text förtydligas vad som menas med det, och vad som inte innefattas av det. Toppen om även Staffan lyfter frågan!
  Utlandssamarbetet är ett problem...
  Såväl som om FRA shopen får öppnas för ytterligare myndigheter. Domstolen utan rätt till överklagan- ja det finns lite att jobba med. Jag kan inte säga så mycket mer just nu, men jag är fullt medveten om att det finns en del "frågetecken".

  SvaraRadera
 16. FRA:s utvecklingsverksamhet är föremål för en uppsats av jur. kand Anders Lagervall. Han ifrågasätter om denna inhämtning är förenlig med Europakonventionen. Mark Klamberg tipsar.

  SvaraRadera
 17. Nu verkar det förresten det stå klart att Säpo tycker att FRA ska utföra spaningsuppdrag åt dem. Även krminalpolisen ska kunna rikta sådana uppdrag till FRA, menar Säpo-chefen Anders Danielsson. Han var gäst i Ekots lördagsintervju idag. Danielsson säger rent ut att polisen saknar resurser att bygga upp en egen signalspaning. Vi får väl se vad detta innebär i detalj om ett par veckor, när Anders Erikssons utredning är klar.

  SvaraRadera
 18. Som vanlig medborgare utan insikt i hur saker och ting går till känns det som regeringen kan göra lite som dom vill med EU-direktiven; det är en förhandlingssak.

  Regeringen vill till exempel inte ge upp spritförsäljningen eller ensamrätten att driva hasardspel, och förhandlar därför bort EU:s idé om att EU-länder ska få sälja sina varor i hela unionen.

  SvaraRadera